En hane har fällts under den pågående skyddsjakten efter hybridvargarna i Bie-trakten. Djuret har levererats till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala för bedömning av ålder och härstämning. Detta meddelar Länsstyrelsen i Södermanlands län på deras hemsida. 

Nu inväntar Länsstyrelsen analysresultaten från SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.