kenth2I dag, 1 april 2017, träder de nya reglerna för fjälljakt i kraft. Det innebär att jägare som är bosatta i Sverige ska ha företräde till jakten.
Men jakträtt kan även de som äger en fastighet, driver företag eller arbetar här få. Reglerna gäller småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Arkivbild: Johan Olsson