I morgon drar Jägareförbundets årsstämma igång på Öster Malma vid Jägareförbundets nationella kansli i Södermanland. Stämman ska under två dagar bland annat fatta beslut om 26 motioner från medlemmarna.Förbundsstyrelsen lägger bland annat fram ett förslag om stadgeändring till stämman. Förslaget innebär i stort att medlemmen ska vara medlem på alla nivåer, alltså i krets, länsförening och förbund och förslaget väntas väck debatt under stämman.

Förbundsledamot Torbjörn Lövbom har avsagt sig omval och som ny kandidat till förbundsstyrelsen föreslås Mikael Samuelsson från Arvidsjaur. Mikael har jagat sedan barnsben och tycker att jakten med hund är en väsentlig del av jakten.

– Att bevara och utveckla den svenska/nordiska jakttraditionen är viktigt för mig, säger Mikael Samuelsson.


Mikael har varit verksam inom Svenska Jägareförbundet på kretsnivå från mitten av 1990-talet med något avbrott. Han blev invald som ledamot i Jägareförbundet Norrbotten 2008 och varit ordförande de senaste åren fram till stämman nu i våras.


– Om jag blir invald i förbundsstyrelsen kommer jag kunna bidra med det jag har lärt mig under åren av både förtroendevalda och tjänstemän om sakfrågorna och förbundet samt erfarenheterna och kontakterna från möten med andra intressen och aktörer där jag haft förmånen att företräda viltet, jägarna och jakten. Engagemanget och viljan att påverka både förutsättningar för och hur jakten genomförs idag, men framförallt imorgon med en förståelse för att landet är stort och att de jaktliga förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig åt, säger Mikael Samuelsson

Källa: jagareforbundet.se