Siffror som Naturvårdsverket tagit fram visar att andelen kvinnor i Jämtlands län som jagar ökar, och gör så för femte året i rad.

Jämtland sticker ut på ännu ett sätt då det gäller jakt och kvinnor eftersom kvinnor stod för hela 38 procent av de godkända teoriproven inför jägarexamen som gjordes i länet.

– Detta kan jämföras med rikssnittet som ligger på drygt 20 procent, säger Christel Johansson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Källa: svt.se