EU-parlamentets miljöutskott kommer idag rösta om EU-kommissionens förslag om ett utökat blyhagelförbud vid våtmarker.

Allt om Jakt & Vapen, tillsammans med annan jaktpress har vid upprepade tillfällen kritiserat förslaget som ligger till grund för dagens omröstning.

-Som förslaget är utformat blir det i princip omöjligt att ge sig ut i skog och mark med blyhagel i fickan om förbudet antas, eftersom kommissionens definition av våtmark gör att hela landet innefattas, säger Johan Olsson, chefredaktör på Allt om Jakt & Vapen.