Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att det inte kommer bli någon licensjakt på lodjur i länet i vinter. Anledningen till detta är att det vid årets inventering hittades sju familjegrupper vilket är lägre än förvaltningsnivån på tolv familjegrupper. 

– Det betyder att det inte finns något utrymme för jakt i vinter, säger Lennart Nordvarg vid Länsstyrelsens miljöavdelning i ett pressmeddelande. 

Dock kan antalet lodjur vara något högre än de sju familjegrupper som hittats. Detta eftersom det under inventeringen var svårt att spåra på grund av dåliga snöförhållanden. 

– Trenden under senare år är ändå ganska tydlig, antalet lodjur har minskat sedan toppåren för 8-10 år sedan. Det är svårt att säga säkert hur många som finns i våra skogar idag, men det rör sig sannolikt om betydligt färre, kanske 50-80 djur, menar Lennart Nordvarg. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.