Under licens- och skyddsjakt i Gävleborg i år har det fällts 22 vargar men vinterns varginventering visar på att vargstammen i länet ändå inte har minskat.

Av 110 vargar är det 80 av dem som befinner sig regelbundet i sina revir som finns inom länet.

Enligt Hans Nordin, som blivit intervjuad av Sveriges Radio P4 Gävleborg, och är ansvarig för varginventeringen på länsstyrelsen finns det elva familjegrupper och det ett liknande antal som innan. Medan målet är att endast ha fyra familjegrupper, vilket motsvarar 40 vargar, inom länet.

Källa: Sveriges Radio P4 Gävleborg.