När älgjakten drar igång varnas ofta för en ökad risk att kollidera med älgar, tanken är att jakten skulle få älgarna att röra sig mer och korsa vägar oftare. Ny forskning spräcker nu den myten.

Totalt utrustades 172 älgar med gps-halsband av forskare vid SLU, syftet var att studera älgarnas rörelsemönster och se om de korsade vägar oftare och rörde sig mer under jakt- och brunsttid. Studien har pågått under tio års tid.

Forskarna kan nu se att älgkorna blir mindre aktiva under hösten, de verkar heller inte påverkas av vare sig jakten eller brunsten. När det gäller tjurarna kan man däremot se en ökad rörlighet under brunsttiden men inte under jakten.

Källa: Hela Hälsingland