Det hårt kritiserade förslaget om att införa tillståndsplikt på magasin röstades under torsdagen ned av riksdagen.

Regeringens proposition om att göra vapenmagasin till en tillståndspliktig vapendel har kritiserats hårt från många håll. Förslaget var menat att ge Polisen bättre verktyg att beslagta magasin som hittas i kriminella sammanhang, något som många menar att det finns lagutrymme för redan idag. Den stora effekten av förslaget hade istället drabbat jägare och främst sportskyttar, alltså legala vapenägare.

Riksdagen gjorde bedömningen att de negativa konsekvenserna för landets jägare och sportskyttar vägde tyngre än den effekt förslaget skulle kunna ha i kampen om skjutvapenvåldet.

Källa: Riksdagen.se