Tidigare i juli beviljade Länsstyrelsen i Västmanland skyddsjakt på en närgången varg i Kolsva. Men efter tio dagar har den närgångna vargen ännu inte skjutits. 

– Vi har utsett två jaktledare, som själva får utse jägare att använda sig av. De får avgöra hur de lägger upp jakten, vi litar på att de har bäst kompetens att ta beslut kring det här, säger Daniel Mallwitz, vilthantläggare, Länsstyrelsen i Västmanlands län till Bärgslagsbladet

Skyddsjakten är beviljad till och med 15 augusti. Om vargen inte är skjuten tills dess finns en möjlighet till förlängning menar Mallwitz.

I nuläget är jaktområdet förlagt till Kolsva tätort samt markerna i öster och söder om samhället.