Ebba Henning Planck, som arbetat med handläggning av jakttider på Naturvårdsverket, blev för ett år sedan anmäld för jäv av bland annat två jaktkritiska föreningar, anledningen – hon är själv jägare.

Ebba har varit förtroendevald inom Jägareförbundet och jagar själv. Bland andra föreningarna Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen ansåg för ett år sedan att detta gjorde henne jävig när hon arbetade med handläggningen av jakttider. Fyra anmälningar ska då ha kommit in till Justitieombudsmannen (JO), som nu har utrett saken.

I beslutet från JO konstateras att det inte alls föreligger något jäv i det här fallet, det går utmärkt att vara jägare och arbeta med jaktfrågor, rapporterar svenskjakt.se.

På sin Twitter skriver Ebba Henning Planck;

”Äntligen är JO:s utredning om mitt påstådda jäv klar, mycket väsen för ingenting!”