Under den skyddsjakt på lodjur som pågår i Jönköpings och Västra Götalands län som får pågå fram till den 20 november har ännu inget lodjur skjutits, rapporterar P4 Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköping utfärdade skyddsjakt i slutet av oktober efter att totalt 22 får hade dödats av lodjur i länen. 

För tillfället pågår ingen aktiv jakt. Man väntar istället på att en ny attack ska ske eller indikationer på att lodjuret fortfarande finns kvar i området. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.