Det blir ingen lodjursjakt i Stockholm, Uppsala och Värmlands län i år. Fjolårets inventeringsresultat visar att det inte finns utrymme.

I inget av de tre länen når antalet bekräftade familjegrupper av lodjur upp till miniminivåerna enligt 2019/2020 års inventering, rapporterar svenskjakt.se. Inga beslut om licensjakt har därför fattas av Länsstyrelserna i respektive län för 2021. I vilken mån de dåliga spårningsförhållandena som rådde under förra inventeringssäsongen kan ha påverkat möjligheterna att säkra föryngringar framgår dock inte.