Den 30 april undertecknades en uppgörelse där Intropris förvärvar Racerback, vilket drivs i bolaget Jaktbiten i Karlshamn AB. Intropris övertar samtliga aktier i bolaget och tillträdet sker omgående.

Racerbacks verksamhet kommer att drivas vidare och utvecklas i samspel med Intropris övriga butiker samt bolag. Jaktbiten i Karlshamn kommer således att bli till ett helägt dotterbolag till Intropris AB.

Detta skriver Intropris i ett pressmeddelande.