Länsstyrelsen i Norrbotten har redovisat resultaten från den björninventering som genomfördes under hösten 2021. Inventeringen gjordes med hjälp av insamling av björnspillning. Totalt skickades det in över 1800 prover vilket var ett rekord för länet. Med stöd från dessa prover har man identifierat 402 olika björnindivider.

– Fjolårets inventering var sammantaget den bästa björninventeringen hittills i länet, säger Rebecca Forsberg, i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen.

– Det var det hittills högsta antalet deltagande insamlare, högsta antalet inskickade DNA-prover och högsta antalet individbestämda DNA-prover, fortsätter hon, och passar samtidigt på att rikta ett stort tack till alla som deltog.

I pressmeddelandet skriver Länsstyrelsen; ”Björnstammen i Norrbottens län har denna gång beräknats på två olika sätt. Den ena metoden har använts vid föregående inventeringar i länet. Den innebär en justerad beräkning på grund av det låga antalet identifierade björnhannar jämfört med honor. Enligt denna metod beräknas länets björnstam till 650 björnar.

Den andra metoden, som används i övriga län, innehåller ingen sådan justering. Eftersom fjolårets inventering resulterade i så pass många prover är en justering inte längre lika nödvändig. När den här beräkningsmetoden används blir resultatet 544 björnar. Dock är det lite för tidigt att överge den justerade beräkningsmetoden ännu”.

– Ju bättre inventeringar vi gör i länet och ju fler insamlade prover, desto säkrare kommer vi kunna beräkna björnstammens storlek, poängterar Rebecca Forsberg.

Länsstyrelsen i Norrbotten har ännu inte fastställda antalet björnar som får skjutas inför årets björnjakt men den gjorda inventeringen kommer att ligga som grund inför kommande beslut.

Inventeringar av björnstammen görs vart femte år i de län där björn finns. Hösten 2022 kommer inventeringar göras i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Även prover från Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län kommer att analyseras.