För snart två år sedan gjorde Jägareförbundet en inventering av björnspillning för att kunna slå fast hur många björnar det finns i Jämtlands län. Dock har inga resultat från Sveriges lantbruksuniversitet publicerats ännu, skriver SVT Nyheter Jämtland

Totalt 6000 prover har kommit in enligt SLU, vilket var med än de hade räknat med. Detta har lett till fördröjning av analyserna samt att laboratoriet har behövt utveckla deras metodik, vilket även det har bidraget till fördröjning. 

– Dom håller just nu på att stämma av proverna med huvudpersonerna i Norge så att det inte blir dubbelräkning och sen kommer Björnprojektet att räkna ihop slutresultatet, och bjornräkningen kan ta två till tre veckor, säger Maria Levin, konsulent vid institutionen för ekologi vid SLU till SVT Nyheter Jämtland

Levin vill inte heller säga något datum för när slutresultatet publiceras och menar att tidigare deadlines har skjutits upp hela tiden, därav avvaktar hon med att meddela något slutdatum. 

Jägareförbundet ställer sig kritiska till detta. Jägareförbundet Mitt Norrland menar att detta är en förtroendefråga eftersom det är jägarna som tagit proverna och koordinaterna för att sedan skicka in dem för analys. 

– När man gör ett jobb vill man ha svar, det är där förtroendet kommer in, om vi blir frågade i framtiden att göra ett jobb kanske det inte är säkert att vi ställer upp, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland till SVT Nyheter Jämtland