För två sedan fick Girjas sameby genom en dom i HD, rätten att själva bestämma över jakt och fiske i ett område stort som Blekinge. I år har samebyn tagit beslutet att småviltsjakten på Girjas område inte får påbörjas innan den 15 september. Det beslutet reagerar både jägare i Norrbotten och Jägareförbundet på och kritiserar samebyn till den negativa förändringen som skett i år. Anledningen enligt samebyn är att de samlar in sina renar för slakt under de tre veckor som gått sedan den 25 augusti när småviltsjakten på ripa, tjäder, orre och järpe inleddes i de norra delarna av övriga Sverige.

– Innan Girjasdomen stängde man precis som förut. Både för älgjakt och renskötsel men det fanns fortfarande kvar områden man fick jaga inom, säger Anders Burman, jägare från Kiruna till TV4.