I en ny studie som SLU presenterat har det kunnat konstaterats att älgarna under älgjakten undviker platser där det är stor risk att de blir fällda av jägare. Däremot verkar inte risken att bli tagen av varg påverka hur älgarna rör sig.

Både vargar och jägare utgör en risk för älgarna men mönstren är inte desamma varken när det gäller tid eller plats. Jägarna jagar under dagtid medan vargen oftast jagar på natten. Risken att bli fälld av jägare är störst i närheten av öppna platser som myrar och hyggen samt nära vägar. Vargarna fäller flest älgar på hyggen, i ungskogar och längre bort från vägar (under jaktsäsong, sedan fäller de älgar också närmare vägarna).

Närmare bebyggelse minskar risken för älgen både när det gäller människa och varg. Det här är de slutsatser som framkommit vid forskning i Värmland och Hedmark på norska sidan. Forskningen bygger bland annat på data från GPS-försedda älgar och vargar samt information från jaktlagen i området.

– Vi såg att älgarna anpassar sig till människans jakt. De undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Älgarna väljer att vistas i områden där risken för varg är större året om, både på dagen säger Giorgia Ausilio, en av forskarna bakom studien.

En orsak kan vara att jakten är mer förutsägbar för älgarna. Jägare sitter vid sitt pass och väntar på älgen, eller att hund eller drevkedja ska driva en älg åt det hållet, medan vargen springer efter sitt byte. Under hösten när mänskliga jägare utgör den största risken finns det också mer mat för älgen i landskapet. När jakttiden är över är det tuffare tider för älgen. I områden där de löper större risk att bli tagna av varg – ungskog och kalhyggen – är det också lättare att hitta mat.