Svenska Jägareförbundet skriver i ett pressmeddelande att de har startat Vildsvinshjalp.nu för att bistå de lantbrukare som behöver hjälp med att skydda sina grödor ifrån vildsvin som förstör deras växande grödor.

– Lantbrukaren behöver bara gå in och fylla i ett formulär på webbsidan. Därefter ordnar förbundet att han kommer i kontakt med en jägare som kan hjälpa till, säger Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

För ändamålet har Svenska Jägareförbundet byggt en beredskapsorganisation i alla län med etablerade stammar av vildsvin. Skulle efterfrågan på hjälp bli stor kommer organisationen att växa.

– Detta ska vara gratis så varken lantbrukaren eller jägarna ska betala något. Utan det handlar om att hjälpa varandra. Lantbrukaren bör hjälpa till att med skapa så bra förutsättningar för jägaren som möjligt, det kan handla om jakttorn eller att se till att det finns öppningar i grödorna så att det går att skjuta vildvin. Jägarna ställer upp och vaktar åkrarna, säger Jesper Einarsson.

Svenska Jägareförbundet förhoppning är att detta projekt ska leda till minskad frustrationen hos drabbade lantbrukare samt att dialogen mellan jägare och markägare ska bli bättre. Organisationen menar att en ökad förståelsen för varandra är oerhört viktigt för att den lokala förvaltningen ska bli bättre.

källa: jagareforbundet.se