Slaktvikten på älgarna i södra Sverige har sedan 1970-talet minskat med nästan 30 procent. Anledningen till detta är att det finns mindre näring att tillgå, skriver SVT Nyheter Småland

Olle Granath, jägare och aktiv i Vimmerby Älgförvaltningsgrupp, anser att älgstammen i södra Sverige är varken sund eller frisk och uttrycker en orolighet för den. 

– Problemet är att de inte får tillräckligt med foder och det beror på att de har så stor foderkonkurrens av rådjur, kronhjortar och dovhjortar, säger Granath till SVT Nyheter Småland

Enligt Svenska Jägarförbundet ska en årskalv skjuten i oktober ha en vikt på ungefär 75 kilo och en fjoling på omkring 150 kilo. Idag finns det län där kalvar fällda i oktober vägar närmare 50 kilo. Olle Granath menar att för att få upp slaktvikterna måste konkurrensen om födan minska vilket uppnås genom att jaga mer vilt i skogarna. 

SVT Nyheter har varit i kontakt med Krister Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, som berättar att de följer problemet med intresse men att det i dagsläget inte finns några klara indikationer på att slaktvikterna har minskat.

– Vi måste anpassa viltstammen till den fodermängd som finns i skogen och samtidigt jobba med den biologiska mångfalden så att vi får en situation där alla gynnas genom att plantera rätt trädslag på rätt marker, säger Krister Kalén till SVT Nyheter Småland