Naturvårdsverket medger nu att man missat att ta med nästa års föryngring i beräkningen när utrymmet för licensjakten beräknades.

Istället var det Jägareförbundet och Gunnar Glöersen som upptäckte misstaget, rapporterar svenskjakt.se. Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, uppger att han uppskattar att misstaget uppdagades.

– Det blev en annan bild, och vi behöver den bilden, säger Jens till svenskjakt.se.

Felet ligger i att det var vargstammens storlek under inventeringssäsongen 2021-2022 som skulle beräknas, alltså inklusive föryngringen 2021. Istället gav Naturvårdsverket forskarna i uppdrag att räkna på vårpopulationen 2021, alltså innan valpningen kommande vår.

En ny analys kommer göras med utgångspunkt i det korrekta underlaget.