I del två av det nya jakttidsförslaget föreslås kraftiga inskränkningar i jakttiderna för kråkfågel, Jägareförbundet möter förslaget med en kompromiss.

Förslaget från Naturvårdsverket innebär bland annat en uppskjutning av jaktstarten på kråka och kaja med en månad till den första augusti. Dessutom kortas säsongen ned från 15 april i södra delarna av landet och 30 april i de norra till 20 februari i hela landet. Skata kommer få jagas under ännu kortare tid, 11 augusti till 10 januari.

Anledningen till detta är enligt Naturvårdsverket att jakten inte ska överlappa tiden för fåglarnas häckning och att fåglarna inte ska jagas under tiden de sträcker på väg mot sina häckningslokaler.

Jägareförbundet föreslår istället en kompromiss där jakttiden kortas ned med en månad i båda landsändarna, det vill säga 15 mars respektive 30 mars. Utöver det ska även möjlighet finnas att på enskilds initiativ skyddsjaga fram till den nuvarande jakttidens slut om det behövs för att tillgodose viltvården.

Skarp kritik har riktats mot Naturvårdsverkets förslag från jägarhåll där man ser förslaget som ett dråpslag för viltvården. Kritiken går ut på att man tar bort möjligheten att hålla efter kråkan när det gör som mest nytta, nämligen strax innan reproduktionssäsongen för tofsvipor, storspovar, rapphöns och annat småvilt börjar.

Källa: Svensk Jakt