Mårdhunden är en invasiv ras som är oönskad i Sverige eftersom den kan äta upp en stor del av den biologiska mångfalden. Jägarförbundet har släppt ut den invasiva arten i Skåne med syftet att försöka fånga djuret på bild. Mårdhunden har påträffats i landets norra delar men aldrig i södra Sverige så nu vill Jägarförbundet undersöka om viltkamerorna fungerar som de ska. I fall någon av de utsläppta steriliserade och sändarförsedda mårdhundarna fångas på bild kan man vara säker på att viltkamerorna klarar av att fånga invasiva arter på bild.

Källa: aftonbladet.se