Regeringens beslut om skyddsjakt på dov- och kronhjort har fått positiva reaktioner från Lantbrukarnas riksförbund Sörmland, men Svenska jägareförbundet Sörmland är starkt kritiska. 

– Det blir att man lämnar över till den enskilde att fatta beslut när man själv anser det motiverat. Beslutet gäller även områden som saknar arterna vilket är helt orimligt, säger Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet Sörmland till SVT Nyheter Sörmland

Jägareförbundet ser flera problem med att beslutet om att skjuta en årskalv ligger på individnivå. De vill att Viltförvaltningsdelegationen ska fortsätta vara en rådgivande instans och peka ut de områden som är extra utsatta då de besitter den lokala kunskapen.