I sin första kommentar kring Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider på kråkfågel föreslog Jägareförbundet en kompromiss med en något kortare jakttid och möjlighet till skyddsjakt. Efter dialog med länsföreningar och påtryckningar från upprörda viltvårdare runt om i landet reviderar nu förbundet sin hållning i remissvaret.

Naturvårdsverkets förslag innebär att nuvarande jakttid på till exempel kråka som avlutas 15 april i norra delarna av landet och 31 mars i de södra skulle avslutas redan 20 februari. Anledningen är EU:s direktiv att fåglar inte får jagas under flyttningen till sina häckningslokaler. Förslaget skulle innebära att möjligheten att hålla efter kråkfåglar när det betyder som mest för viltvården försvinner helt, något många jägare och viltvårdare påpekat.

I sitt remissvar till Naturvårdsverket föreslår nu Jägareförbundet istället att jakttiden ska kvarstå som idag, med möjlighet att på enskilds initiativ fortsätta bedriva skyddsjakt fram till den 25 april i södra delarna av landet och 10 maj i de norra om det behövs för att tillgodose viltvården. Alternativt föreslås att sådan skyddsjakt får bedrivas året runt, i likhet med hur det ser ut för årsunge av rödräv och grävling.

I juni lämnas förslaget över till regeringen för beslut.

Källa: Svensk Jakt