Vid Jägareförbundet Mitt Norrlands årsstämma i Östersund 2018 uttalades det om missnöje och oro gällande Länsstyrelsernas rovdjurspolitik i Jämtland och Västernorrland. Främst gäller det förvaltningen av björn, skriver Jägareförbundet Mitt Norrland i ett pressmeddelande. 

Vidare menar Jägareförbundet Mitt Norrland att förvaltningen av björnstammen har misslyckats i och med att stammen inte har sänkts mot det beslutade målen utan att den istället har visats ligga på samma nivå som för 10 år sedan eller nästintill fördubblats. 

Jägareförbundet anser att Länsstyrelserna ska börja arbeta för att nå de mål som satts upp samt att de ska lyssna på Viltförvaltningsdelegationen, skriver de i ett pressmeddelande.