Under många år har Länsstyrelsens syn på björnförvaltningen inte gått i takt med den syn Jägareförbundet Norrbotten har. Därför har Jägareförbundet skickat en skrivelse till Länsstyrelsen inför beslut om höstens jakt.

De vill bland annat se en tydlig lättnad i de regler som omger nyttjande av åtel för jakt på björn. De anser vidare anser att tidigare formuleringar i jaktbesluten om hundars arbetssätt saknar relevans enligt genomförd forskning.

De lämnar följande önskemål:

Att licensjakt ska utgöra grund för förvaltning av björn i Norrbotten

Att licenstilldelningen följer förvaltningsområdet. Ett område – en tilldelning. För framtiden bör fler än ett förvaltningsområde tillskapas i länet för att möjliggöra en reell differentiering av björnförvaltningen

Att det totala antalet björnar som bör fällas i Norrbotten skall vara minst 50 stycken.

Att det strikta skyddet för familjegrupper mildras under licensjakten

Att jakttidsstart är oförändrad den 21:a augusti samt en avslutning av jakten under hösten den 15 oktober gällande för hela länet.

Att en jakttid införs 15 april till 15 maj. Ingen särskild tilldelning görs för denna tid utan eventuell kvarvarande kvot då jakten avslutas under hösten 2019 får nyttjas under denna period 2020.

Att Åteljakt ska tillåtas i hela länet med minimala begränsningar förutom vad gäller tillåtet åtelmaterial.

Att man utifrån ny kunskap inte begränsar användningen av vissa typer av hundar under jakten

Att de beslut om skyddsjakt på björn som kan komma att tas innehåller skrivningar som möjliggör för ett omhändertagande av björnen på sätt som gör att kött och skinn kan tas tillvara

Läs hela skrivelsen på Jägareförbundet Norrbottens hemsida