I takt med vildsvinsstammens ökning i Sverige har även antalet viltolyckor och skördeskador i lantbruket ökat. Nu har Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gått ihop för att få regeringen att underlätta för jägarna att avyttra köttet genom att ändra på reglerna gällande vildsvinskött. 

– I exempelvis Tyskland säljer jägare tiotusentals vildsvin direkt till privatpersoner, restauranger och lokala handlare och det fungerar på ett utmärkt sätt. Vi ser inga skäl till att inte det skulle fungera lika bra i Sverige, säger Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundets ordförande, i ett pressmeddelande. 

Organisationerna har skickat in en hemställan till regeringen, där de föreslår ett nytt system som ger fler incitament för att förvalta vildsvinsstammen. 

– Vildsvin kan ha trikiner. Men genom ett system med spårbarhet på trikinprovet för varje vildsvin som ska säljas finns det inget problem, utan en stor möjlighet som gynnar såväl jordbruket som jakten, säger Torbjörn Larsson i ett pressmeddelande. 

Det ställs även krav på att de jägare som vill sälja vildsvinskött ska ha genomgått en utbildning kring livsmedelshantering och vilda djurs sjukdomar. 

– Vi hoppas nu att regeringen skyndsamt genomför nödvändiga förändringar så att jägarna kan hålla ett kontinuerligt högt jakttryck på vildsvinen, där skadorna är som störst, säger Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande, Palle Borgström, i ett pressmeddelande.