Land Lantbruk rapporterar om att Svenska Jägareförbundet ställer sig kritiska till att användningen av termiska kikarsikten tillåtits vid vildsvinsjakt. Förbundets oro grundar sig på att det kan vara svårt att se vad som finns i bakgrunden samt vad det faktiskt är man skjuter på med denna typ av sikten jämfört med bildförstärkande kikarsikten.

Jägareförbundet menar att snarare är till exempel åtgärder för att förenkla försäljning av vildsvinskött som ska till för att underlätta för jägarna, snarare än fler tekniska hjälpmedel.

Lantbrukarnas Riksförbund håller inte med i kritiken och anser att det är upp till jägarna att se till att tekniken används på ett säkert sätt. De menar att de olyckor som skett med den typen av sikten snarare beror på olyckliga omständigheter och dåligt omdöme.

Termiska sikten ger en tvådimensionell bild av omgivningen utifrån den värme som avges från olika ytor till skillnad från bildförstärkande sikten som förstärker ljuset i den befintliga bilden. Det var ett termiskt sikte som användes när en joggare sköts i november i fjol. Se filmen från värmesiktet här.

Källa: Land Lantbruk