Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld tycker att reglerna kring jakten på vildsvin är tillräckligt enkla och tydliga. Däremot anser han att reglerna för vad som händer efter att viltet har fällts är ett betydande problem för förvaltningen.
Han menar att samhället måste hjälpa jägarna med reglerna om de i sin tur ska kunna hjälpa markägarna.
– Vi måste få till ett regelverk som stimulerar ökad jakt och samtidigt skapar förutsättningar för framväxande lokala näringar för förädling av vildsvinskött, säger Sköld.

Bo Sköld anser att att regeringen måste röja undan så många hinder som möjligt i vildsvinsförvaltningen och han säger: – Kraven på avskjutningen ökar och då måste vi vända på alla stenar. Subventionerade eller allra helst gratis trikinprov är en del av en helhetslösning där staten kan göra en insats. Varje trikinprov är en kostnad för jägarna. Om målet är en ökad avskjutning bör man fundera över alla delar där det går att underlätta eller stimulera för att få ett ökat jakttryck.

Källa: jagareforbundet.se