Naturvårdsverket har i ett pressmeddelande meddelat att Jägarexamens teoriprov ska bli digitalt.
Det är ett så kallat inriktningsbeslut och nu startar arbetet med att digitalisera teoriprovet.

Naturvårdsverket har tittat på brister i det teoretiska provet och har föreslagit förbättringar utifrån dem. En förstudie ligger till grund för det fortsatta arbetet.

– Nu ska vi arbeta vidare med att hitta den bästa digitala lösningen för jägarexamens teoriprov. Bland annat tittar vi på andra digitala prov, till exempel körkortsprovet och på olika former av digitala lösningar, säger Nils Mårtenson på Naturvårdsverket.

Provet kommer inte att bli svårare för deltagarna utan syftet är att kvaliteten skall höjas så att det Naturvårdsverkets nivåer och vad förbundet förväntar sig att en provtagare bör klara av för att avlägga jägarexamen.

Det finns ännu ingen fast tidplan för när det digitala teoriprovet sätts i bruk.