Polismyndigheten ser nu över föreskrifterna för skjutbanorna runt om i landet men enligt Jägareförbundet har myndigheten börjat använda ett begrepp som inte finns omnämnt i lagstiftningen – tillfällig skjutbana. För att höja säkerheten vill Polisen att jaktstigar, fältskjutningar med mera ska ses som tillfälliga skjutbanor som ska avgiftsbeläggas och kontrolleras.

– I en intervju, säger polisens handläggare, att de bara följer lagen. Jag vill hävda att de tolkar lagen fel. Redan genom att använda sig av begreppet ”tillfälliga skjutbanor” istället för ”skjutbana” som lagen reglerar så visar det ju på att detta ligger utanför deras befogenhet och då kan myndigheten inte föreskriva kontroller av detta, säger Ola Wälimaa som är jurist på Jägareförbundet.


Han förklarar att med skjutbanor så avses permanenta anläggningar och så har såväl ordningslagen som miljölagstiftningen tolkats i decennier.

– Vi vill inte ha onödiga, dyra och administrativa rutiner för skyttet i Sverige. Polisens strul med vapenlicenserna visar att de inte prioriterar vapenfrågorna och då ska de inte föreslå kontroller som de inte i ett senare skede klarar av att utföra. Skyttet är en omtyckt och stor ideell verksamhet i Sverige. Skyttet behöver smidigare regler – inte mer pålagor.


– Vi har redan ett etablerat säkerhetsregelverk om vad som gäller för allt skytte även kuljaktstigar och fältskytte som bedrivs utanför skjutbanor. Nu ses detta dessutom över och förbättras.

Källa: jagareforbundet.se