I lördags anordnade Jägarnas riksförbund i Halland jägarfestival och en av nyheterna som diskuterades var regeländringarna för vildsvinsjakt.

Såväl besökarna som länsordförande Conny Daneberg talade positivt om att man nu får tekniska hjälpmedel, som åtelkameror som filmar vid matningsställen.

Det gör en stor skillnad. Åtelkameror är nästan det enda sättet att inventera vildsvinsstammen. Även mörkersiktena som tillåts nu är avgörande, eftersom detta är nattaktivt vilt, menar Conny Daneberg.

Källa: Sveriges Radio