På nationaldagen lämnades en av de största namninsamlingarna någonsin in till EU-kommissionen när den europeiska jägarkåren protesterade mot EU-kommissionens negativa syn på jakt och viltförvaltning.

Trots att vi bidrar till en ökad biologisk mångfald där jakten tillför stora samhällsvärden så ses inte jägarna som något positivt av kommissionen menar förbundsordförande för Sveriges Jägareförbund, Peter Eriksson. Vidare säger han att jägarkåren hjälper till i miljöarbetet och står upp för demokratiska ideal som vill bevara och utveckla biologisk mångfald. Det är inte enkelt att få ett aktivt intresse från hela Europa men med totalt 360 000 namnunderskrifter så hoppas man nu kunna göra ett avtryck i EU-kommissionen till fördel för jägarkåren, jakten och naturen.

Källa: Svenska Jägareförbundet