Jägarnas Riksförbund höll årsstämma den 8-9 juni i Sunne, Värmland. Under årsstämman har delegaterna enats om ett uttalande som de skickat ut som pressmeddelande.

”Sverige är ett av de länder i världen där jakten har allra störst stöd hos befolkningen. Jägarna är en viktig samhällsresurs och bidrar bland annat till landets försörjning men även med andra samhällsnyttiga funktioner, till exempel genom eftersök av trafikskadat vilt samt avlivande av skadat och sjukt vilt. Jägarnas vapen, som är centrala för deras möjligheter att bedriva denna samhällsnytta, är strikt kontrollerade och forskning visar att de i princip aldrig används i grov brottslighet.

Trots detta bedrivs det en omfattande hetsjakt mot jägarna. Från olika myndigheter drivs rättsprocesser mot jägare och sportskyttar som syftar till att minska möjligheterna att bedriva jakt och sportskytte. Vid flera uppmärksammade utredningar under de senaste åren har specialiserade åklagare drivit fruktlösa utredningar mot jägare som befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Lösryckta anklagelser blandas med spekulationer och leder till att personer hamnar i långdragna utredningar med ovisshet om hur deras liv kommer se ut framöver.

Utöver långdragna rättsprocesser mot enskilda jägare driver enstaka tjänstemän inom polismyndigheten processer mot vapenägarna. Även inom Regeringen ser vi en vilja att begränsa möjligheterna till legalt vapenägande. Både genom att ifrågasätta enskilda personers behov av vapen och genom att driva förändringar av regler kring vapen och skytte som i slutändan riskerar att försvåra eller omöjliggöra jakt och sportskytte.

Jägarnas Riksförbunds årsstämma anser att myndigheterna måste upphöra med det som bara kan ses som en hetsjakt mot jägarna. Istället för att försvåra för jägare att jaga och träna skytte ska jägarna ses som en samhällstillgång och möjligheterna för jakt och skytte ska förenklas. Årsstämman kräver att tjänstemannaansvar återinförs omgående och att Riksdagen tar ställning för jägare och sportskyttar när vapendirektivet implementeras.”

källa: mynewsdesk.com