Jägarnas Riksförbund menar att lodjuren har ökat så kraftigt i Blekinge att skyddsjakt behöver införas. Dock delar inte länsstyrelsen den uppfattningen. 

– Lodjursstammen ligger relativt konstant de senaste tre åren, men vi upplever att vi har något fler personer som rapporterar till oss, säger Ulrika Widgren, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge län till Sydöstran

Jägarnas Riksförbund i södra Sverige ansökte i december 2017 om skyddsjakt på lodjur, men fick avslag. Förbundet oroar sig för lodjuren om rådjuren fortsätter att öka. 

– Vi kommer ansöka om skyddsjakt även i år. Sedan är det är viktigt att folk rapporterar in till länstyrelsen så de får rätt statistik, säger Nils-Birger Andersson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Blekinge, till Sydöstran

Länsstyrelsen uppskattar att det idag rör sig ett 15-tal lodjur i Blekinge samt vid gränserna kring grannlänen. Slutresultatet för myndighetens lodjursinventering kommer i maj-juni 2018. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild