I ett pressmeddelande idag uttalar sig LRFs förbundsordförande Palle Borgström kring att vildsvinsolyckorna har minskat med 25 procent på ett år enligt Nationella Viltolycksområdet.

Enligt LRF är ett ökat samarbete, bättre mätning av skadorna och en ny lag som tillåter jakt med mörkersikte några av anledningarna som ligger bakom resultatet. ”Det är fullt möjligt att 2021 var året då vi visade att vi kan påverka olycksstatistiken. Vi måste fortsätta att jobba hårt tillsammans för att vi ska nå målet om halverade skador i jordbruket till 2025”, säger Palle Borgström.

– Det betyder inte med säkerhet att vildsvinsstammen har minskat och definitivt inte att skördeskadorna som djuren orsakar har gjort det. Ändå är olycksminskningen en mycket viktig indikator på att något händer runt vildsvinen i landet och det är fullt möjligt att vi för första gången ser frukten av ett gediget samarbete mellan myndigheter, markägare, bönder, beslutsfattare och jägare, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström

Vildsvinsstammens hejdlösa utveckling under de senaste decennierna har enligt LRF kostat Sveriges bönder miljardbelopp. Beräkningen är gjord utifrån en uträkning från SLU 2015. Förutom att den svenska vildsvinsstammen varje år förstör mat motsvarande 1,3 miljoner matkassar, hotar målen i den nationella livsmedelsstrategin och skapar irritation hos våra grannländer så är stammen en högpotentiell smittspridare av den afrikanska svinpesten. Skulle den komma till Sverige riskerar hela den svenska grisnäringen att slås ut.

LRF har under flera års tid påtalat den eskalerande vildsvinsproblematiken för beslutsfattare. Flera förslag har lagts på bordet och i mars 2020 beslutade Naturvårdsverket om en förvaltningsplan med målen att vildsvinsolyckorna i trafiken och skadorna i jordbruket ska halveras till 2025. Det, tillsammans med regeringens beslut att tillåta jakt med lampa och mörkersikten – en förändring som LRF har föreslagit – har antagligen bidragit till minskningen av antalet olyckor.

Att jaga vildsvin är ett hårt arbete nattetid. Med mörkersikten görs jobbet enklare och effektivare. Ett av länen där vildsvinsolyckorna har minskat mest är i Jönköping. Det är också ett av länen där länsstyrelsen tillsammans med bland andra LRF har initierat Vetlandamodellen där man har mätt skadorna, beräknat kostnaderna och ökat samarbetet.

Även i vildsvinstäta Östergötland, Skåne och Örebro län har vildsvinsolyckorna minskat markant under det senaste året. Även här har samarbete mellan flera viktiga parter samt mätning av skadorna gjort att man tillsammans har hittat olika lösningar på problem.

– Vi bönder, markägare, jägare, politiker och myndigheter måste fortsätta att jobba hårt och tillsammans för att fortsätta att få kurvan att peka nedåt så att vi kan nå målet om halverade skador i jordbruket till 2025, säger förbundsordförande Palle Borgström i pressmeddelandet från LRF.

För att vildsvinsstammen ska fortsätta att minska anser LRF att det måste bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött, att utfodringen måste regleras effektivt samt att det ska tillåtas att hitta vildsvin med hjälp av drönare vid jakt. Dessutom måste jaktlagstiftningen moderniseras bland annat på den punkten att det inte ska vara ett jaktbrott att råka skjuta en vildsvinssugga som åtföljs av kultingar.

– 2021 var året då vi visade att det var möjligt att påverka olycksstatistiken. Nu gäller det att vi håller i och håller ut, fortsätter med ett gediget samarbete och skapar fler möjligheter för att nå målet om halverade skördeskador till 2025, avslutar Palle Borgström.

 

Statistik trafikolyckor vildsvin
Sverige
2021: 5 330
2020: 7 217
2019: 7 696
Källa: Nationella Viltolycksrådet.