Kvoten för reviret Skacksjön är nu fylld vilket innebär att jakten i reviret är avslutad. Allt om Jakt och Vapen har tidigare rapporterat om att länsstyrelsen i Värmland tagit beslut om att Skacksjöreviret skulle tömmas. Redan efter den inledande jaktdagen där tre av sex vargar skjutits ville bland annat Jägareförbundet i Värmland att jakten skulle utökas i reviret till fler individer då man gjorde bedömningen att det fanns fler vargar i reviret än de sex vargar som ingick i beslutet. Eftersom det pågår en juridisk prövning av vargjakten har inte länsstyrelsen kunnat ta några nya beslut om att utöka jakten i Skacksjöreviret vilket innebär att jakten för tillfället därmed är avlyst.

Utöver de vargar som nu fällts i reviret sköts även en skabbangripen varg i Skacksjöreviret den 3 januari. Den vargen ingår inte i tilldelningen utan fälldes utifrån Jaktförordningens paragraf 40c.

Totalt har 30 vargar fällts utifrån de 75 som ingår i tilldelningen under de fyra första jaktdagarna.