Den 24 oktober 2017 beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län om skyddsjakt efter att ha konstaterat med hjälp av DNA-analys av spillning att det fanns hybrider mellan varg och hund. Beslutet togs för att skydda den skandinaviska vargstammen från inblandning av hund. 

Genom obduktion kunde Länsstyrelsen även konstatera att vargtiken som fött hybriderna varit dräktig med totalt sju foster. Under skyddsjakten har det fällts åtta individer, två vuxna vargar och sex hybrider mellan varg och hund, skriver Länsstyrelsen i Södermanlands län på deras hemsida. 

Sedan den senaste hybriden fälldes den 20 januari i år har Länsstyrelsen arbetat intensivt och omfattade med att fastställa om det finns någon hybrid kvar i området. Inga indikationer på att det ska finnas någon kvar har hittats, vilket gör att skyddsjakten avslutas. 

– Mot bakgrund av ovanstående samt efter avstämningar med forskare inom området har vi gjort bedömningen att samtliga hybrider mellan varg och hund är avlivade. Skyddsjakten kan därmed avslutas, säger Johan Varenius, funktionschef på Länsstyrelsen.