Åter skarp kritik mot Jennie Nilsson i interpellation till riksdagen

KD och ledamoten Kjell-Arne Ottosson har skickat en *interpellation till riksdagen riktad till landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) där han undrar om olika intressegruppers önskemål spelar större roll än både forskning och Naturvårdsverkets bedömning.

Från det att väder, ljusförhållanden och temperatur blir gynnsamma nog för jakten så förbjuds den helt i tre län, förkortats i Jämtland och Dalarna med en halv månad och i Västerbotten och Norrbotten förkortats den med en hel månad.

Naturvårdsverkets uppfattning bygger på samlad forskning och det finns inga biologiska skäl för att förkorta jakttiden.

Under frågestunden i kammaren så svarade statsråden på frågan vilken grund man fattat beslutet på, att det varit en avvägning mellan ripornas biologiska förutsättningar och olika intressegruppers önskemål.

Kjell-Arne Ottosson (KD) fortsätter i sin skrivelse ”Då skälen som ligger bakom detta beslut inte har presenterats vill jag här fråga statsrådet Jennie Nilsson: På vilken grund och med vilket faktaunderlag har beslutet att korta vinterjakten på ripa fattats? Har statsrådet gjort ställningstagandet att den gedigna forskning som påvisar att jaktens inverkan på stammarna inte anses negativ spelar mindre roll än olika intressegruppers önskemål?”

När interpellationen diskuteras i riksdagen vet man ännu inte.

Jennie Nilsson har tidigare sagt till NSD att det rent teoretiskt skulle vara möjligt att justera beslutet om ändringarna inte uppnår det man eftersträvar.

*en interpellation är när en fråga skickas i riksdagen från enskild ledamot till statsrådet vilken kräver ett utförligt svar.

Källa: Sveriges riksdag