Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) väcker liv i en gammal stolt tradition genom att börja att signalera i jakthorn då vattnet i ett aktuellt område måste stängas av, till exempel om det blivit en läcka.

Då signalen ljuder kommer man att ha cirka en kvart på sig att fylla upp vatten så att man klarar sig under tiden som läckan blir lagad.

källa: nsva.se/driftinfo