Svenska Kennelklubben, SKK, har tagit ett diciplinbeslut att utesluta samtliga i en familj som under en period har fött upp jakthundar efter det att fadern i familjen av länsstyrelsen fick sitt tillstånd indraget att föda upp och sälja hundar i en större omfattning under 2020. Beslutet grundade sig på att länsstyrelsen gjort ett flertal kontroller hos kenneln och att den hundhållning som länsstyrelsen uppfattade bristfällig på flera punkter inte hade blivit åtgärdade trots länsstyrelsens förelägganden. Bland annat har kennel haft ett beslut om att ha maximalt 25 vuxna hundar men i samband med länsstyrelsens besök har antalet vuxna hundar i kenneln varierat mellan 28 – 58 hundar.

En uppföljningskontroll som genomfördes efter att tillståndet blivit indraget visade att det fortsatt fanns brister i hundhållningen och att det dessutom fanns tre valpkullar på adressen. Kullarna skulle enligt kennelägaren ha fötts på adressen men att två av valpkullarna tillhörde hans båda söner.
Sönerna hade vid tiden för uppföljningskontrollen egna registrerade kennelnamn men där den tidigare kennelinnehavaren uppgav att han hjälpte sina söner med den dagliga tillsynen och skötseln då de var på jobb. Även frun i familjen har fött upp en valpkull men utan att ha ett registrerat kennelnamn vilket heller inte är obligatoriskt förrän i samband med att den tredje kullen föds hos en hunduppfödare.

SKK kopplar fortsatt uppfödning till bulvanverksamhet
I SKKs utredning ser man en koppling mellan att de båda sönerna samt mannens fru, i direkt anslutning till att faderns tillstånd drogs in av länsstyrelsen, ansökte om medlemskap i SKK och därefter själva har bedrivit avel på tikar som övergått till deras ägo. SKK har utifrån de kontakter de haft med både sönerna och de som köpt valpar från kennelverksamheten gjort den bedömningen att det handlar om ”bulvanverksamhet” vilket strider mot kennelklubbens grundregel 1:4 där lydelsen är enligt följande ”att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund”.

Enligt det beslut SKKs disciplinnämnd fattade i mars blir samtliga i familjen uteslutna som medlemmar vilket innebär att de inte får delta i någon form av tävlingsverksamhet i organisation underställd SKK eller ej heller registrera valpar. Både sönerna och mannens fru har motsatt sig att det handlat om bulvanverksamhet och att den hunduppfödning de bedrivit baseras på ett eget intresse för hundar, då de alltid själva varit aktiva inom den tidigare kennelns verksamhet.