Äntligen jaktprov på frilevande björn!
Plotthund Efter många års arbete kan Plotthundsklubben äntligen meddela att det nu är klart.
Nu kan samtliga hundraser och korsningshundar med tävlingslicens starta sin hund officiella jaktprov på frilevande björn.
Provet bygger helt och hållet på modern teknik med både kamera och gps på hunden. Det som skiljer sig mest från tidigare jaktprov är att jaktprovet bedöms i efterhand och utförs helt utan domare i skogen.
Kortfattat så anmäler man sin hund till jaktprov minst 14 dagar innan släpp. Dagen man tänker släppa sin hund i ett björnspår så skickar man ett SMS till provledaren. Efter genomför jaktprov skickar man in sitt jaktprovsprotokoll med GPS-fil och minneskort från hundkamera. Dessa granskas sen av tre domare i provgruppen som och prissätts efter hundens prestation. Under våren 2017 kommer vi inom klubben utbilda fler domare.
Under två år har vi inofficiellt testat ett 10-tal hundar där tre olika raser varit representerade; Plotthund, Finnstövare och Jämthund. Eftersom en bra björnhund ska göra samma sak vid björnkontakt så bedömer vi att deras arbeten går att bedöma utifrån samma mall.
SKK har varit delaktig under hela processen med utformning av upplägg och föremål för bedömning. Nu efter årsskiftet kommer jaktprovet att stambokföras av kennelklubben. Provet är nu hos SKK för att redigeras och kommer senare att finns tillgängligt på både SKK och Plotthundklubbens hemsida.
De hundar som under 2016 genomfört viltspårprov på björndel och startat på inofficiella löshundsprov i Plotthundsklubbens regi kommer att delta i utlottning av ett Supra halsband från Tracker. Vinnaren kommer att publiceras på vår hemsida innan jul i år. www.plotthund.se
Om man jämför de olika konstlade björntesterna som finns idag med detta prov så är den stora skillnaden att man här verkligen testar alla moment som en björnhund måste klara av för att det ska fungera i skogen. Jag skriver själv under på att en hund som presterar en 1:a på Plotthundklubbens björnprov är en fungerande björnhund i skogen.
Ordförande Plotthundklubben Johan Öhman