Den hårda vintern med stora mängder snö gör det tufft för många djur i skogarna. Problemet med det hungriga viltet aktualiserades i veckan då en ridskola i Västernorrland ansökte om skyddsjakt på rådjur och älg som har börjat tagit sin in i hästhagarna för att äta hö. Något som kan leda till stora kostnader och fara när stängsel förstörs och hästarna riskerar att komma ut i trafiken. 

– Hungern tar överhanden, konstaterar Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent, för SVT Nyheter Västernorrland

Han uppmanar till att stödutfodring, men då på något annat ställe än i hästhagen så att viltet inte kommer dit. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild.