Konsumenternas Försäkringsbyrå har publicerat en jämförelse mellan olika hundförsäkringar. Meningen är att ge hundägaren en snabb överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet och hur detta har bedömts samt hur nöjda försäkringsbolagets kunder är. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå, som utifrån fördjupande jämförelser vilka i detalj redogör för bolagens villkor, har sätt poängen. 40% av totalbetyget gäller ersättning för DSC_0104veterinärvård vilket är det centrala i en hundförsäkring. Självrisk, livförsäkring och begränsningar utgör 20% vardera. 

Jämförelsen är ras-och könsneutral. Sjukdomar eller besvär som specifikt drabbar vissa raser uppmärksammas inte heller. 

Moderna Försäkringar kom på första plats och slog Agria och Sveland tack vare en bättre självrisk och bättre villkor gällande begränsningar i försäkringen. På Konsumenternas hemsida presenteras en fullständig tabell

Foto: Ebba Larsson