Fyra av sju ledamöter i Sametingets valnämnd kräver att ordförandet ska lämna sin post på grund av jäv i överklagandet av personer med rösträtt.

Enligt ett uttalande av Jennie Ganberg, ledamot för valnämnden i Sametinget så har ordförandet för valnämnden Per Mikael Utsi privat, personligen valt att överklaga personers rätt att rösta i Sametinget. Han har sedan själv utrett sina egna överklaganden och presenterat dem för valnämnden för att de ska fatta ett beslut kring dessa personers rösträtt.

Per Mikael Utsi kommer att backa efter kritiken men anser inte att han gjort fel trotts att han personligen överklagat i 62 inkomna fall av totalt 123 stycken.

En kommunpolitiker, Krister Puonu, som haft rösträtt sedan 2004 har efter uttalande om jakträtten i Girjasdomen nu fått sin rösträtt överklagad. Det var innan jul som Krister i ett uttalande om Girjasdomen ansåg att jakt- och fiskerättigheterna inte borde vara kopplade till renskötselrätten.

Bland de andra som också fått sin rösträtt överklagad är sametingspolitiker från jakt- och fiskesamerna som företräder icke renägande samer.

Källa: SVT Nyheter, Norbotten