En jordbrukare utanför Skellefteå får skjuta fem tranor som har gjort stor skada på hans grödor. I sin ansökan till Länsstyrelsen skrev jordbrukaren att det brukar vara 50-150 stycken tranor på fälten och att det nu har blivit ohållbart att ha så många tranor på den mark som spannmålsodling bedrivs, skriver SVT Nyheter Västerbotten

Vidare menar jordbrukaren att han har lagt ungefär en timme per dag åt att försöka skrämma iväg tranorna med hjälp av bland annat gasolkanaon, utan att lyckas. Länsstyrelsen har beslutat att jordbrukaren får bedriva skyddsjakt på trana och får fälla fem stycken. Skyddsjakten får pågå fram till och med 31 juli i år.

Ett villkor länsstyrelsen har är dock att endast en trana får skjutas vid varje jakttillfälle och det är endast om tranorna inte avlägsnar sig från platsen som ytterligare tranor får skjutas vid samma tidpunkt. Länsstyrelsen rekommenderar även att jakten utförs då en större samling tranor befinner sig på platsen för att få största möjliga skrämseleffekt, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten