Ute i Europa och Asien sprids nu Afrikansk svinpest (ASF) och Chronic wasting desease (CWD) snabbt. ASF löper stor risk att smittas till Sverige och även om sjukdomen drabbar både tamgris och vildsvin så är det vildsvinen som ligger i största riskgruppen. Det är mycket viktigt att lokalisera sjukdomen snabbt om den skulle spridas till Sverige och Jordbruksverket vädjar om jägarnas hjälp. Om man hittar självdöda vildsvin ska de rapporteras till SVA. 

Cwd upptäcktes för första gången i våras i Sverige på två äldre älgkor i Norrbotten. Rapporterade fall på älg finns i Finland och på både älg och vildren i Norge. Myndigheterna rekommenderar att inte äta kött av smittade individer då smittoriskerna inte är ordentligt utredda.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg