canada-goose-210173I ett pressmeddelande meddelar Jordbruksverket att man sänker skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1.

“Vi bedömer att det fortfarande finns en förhöjd risk för att fågelinfluensa ska spridas från vilda till tama fåglar, men risken är lägre nu jämfört med några veckor tillbaka. När vi tagit beslut om att sänka skyddsnivån har vi vägt in konsekvenserna för handel med ägg från utehöns som skyddsnivå 2 har inneburit”, berättar Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Foto: Pixabay