Viltskador i grödor utgör idag ett hot mot lönsamheten för svenska lantbrukare. Sedan 2014 har viltskadorna fördubblats. Till exempel förekom viltskador på 17 procent av spannmålsarealen 2020, jämfört med 8 procent under 2014. Jordbruksverket går nu ut med en upphandling riktad till projekt som syftar till att förebygga viltskador på grödor.

Förutom att viltskador påverkar lönsamheten hos lantbrukarna så påverkas också valet av gröda. Ärtor, havre och vete är attraktiva grödor som spannmålsodlare väljer att avstå från att odla på grund av att de gillas av vilt, främst vildsvin, dovhjort och älg.

Jordbruksverket går nu ut med en upphandling riktad till projekt som syftar till att utveckla nya produkter, metoder och tillvägagångssätt som ska förebygga och minska betesskador på växande gröda.

– Vi märker att viltskador är en av de saker som bekymrar Sveriges lantbrukare, bland annat på grund av att lönsamheten försämras. Det arbetas mycket med denna fråga runt om i landet och vi hoppas därför att denna insats kan göra att frågan får en skjuts framåt, säger Thomas Dalkvist i ett pressmeddelande från Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Finansieringen för upphandlingen kommer från landsbygdsprogrammet, stöd till samarbeten. Jordbruksverket uppmuntrar att projekten genomförs av en samarbetsgrupp med flera olika aktörer.
Upphandlingen är öppen för anbud till och med den 31 maj 2022.